Thông tin chi tiết liện hệ Hotline : 0913 006 089

Giới thiệu

Công ty CPLD Sơn Thế Kỷ được thành lập trên quyết định số 0103022332  ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  TP Hà Nội.

 

Tên đầy đủ:       Công ty cổ phần liên doanh Sơn Thế Kỷ

Tên giao dịch:   Century paint joint venture joint stock company

Tên viết tắt:       Century paint., JSC

Có trụ sở chính tại: Số 15/272 Phố Nam Dư - Phường Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội.

 

Nghành nghề kinh doanh chủ yếu

1/ Sản xuất, mua bán sơn

2/ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình ngầm dưới nước, công trình thuỷ điện, công trình du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật.

3/ Hoàn thiện công trình xây dựng.

Và các lĩnh vực khác.

 

Vốn điều lệ: 2.760.000.000 đồng ( Hai tỷ bẩy trăm sáu mươi triệu đồng )

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Số cổ phần đã đăng ký mua: 276.000

Danh sách cổ đông

1/ Đỗ Quang                                     số cổ phần: 124.200

2/ Đỗ Chu                                         số cổ phần:   12.200

3/ Công ty TNHH 3MC                      số cổ phần: 111.600

4/ Trịnh Minh Anh                             số cổ phần:   28.000

 

Người đại diện theo pháp luật

Ông Đỗ Quang                                Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quảng Trị

Sinh ngày 03/03/1965                     Dân tộc:  Kinh

Số Chứng Minh Thư ND:                 013078970

Cấp ngày: 23/05/2008                     Do công anh TP Hà Nội cấp.